PODMÍNKY INZERCE SERVERU RADIOBURZA.CZ

(1) Tento inzertní server je určen pro podávání a následné zobrazování nabídek a poptávek v oblasti elektroniky a radiotechniky - převážně historické, ve výjimečných případech, schválených provozovatelem,pak i nabídek, či poptávek jiných.
(2) Provozovatel serveru (dále jen provozovatel, uvedený na stránce Kontakt) si vyhrazuje právo kdykoliv na základě vlastního uvážení (nebo oddůvodněného upozornění jiného účastníka) vyloučit z okruhu uživatelů osoby (nebo těmto osobám zamezit přístup), které svým jednáním narušují činnost a charakter serveru, nebo svým konáním porušují tyto podmínky, zákony ČR, jakožto i dobré mravy
(3) Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z aukce předměty, které jsou v rozporu s popisem zjevně v nepoužitelném stavu. U zveřejněných nabídek si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit texty v názvu i popisu a zařadit předmět do jiné kategorie, která lépe odpovídá jeho zaměření. Taktéž si vyhrazuje právo odstranit z nabídky předměty, u nichž existuje důvodné podezření, že pochází z trestné činnosti, případně že porušují platné zákony ČR
(4) Návštěvník nabízející nějaký předmět ke koupi prohlašuje, že se jedná o jeho osobní majetek, případně, že jej nabízí se svolením skutečného majitele.
(5) Soukromá inzerce (tedy nekomerční povahy) je zdarma. Inzerce a prezentace firem, či fyzických osob komerční povahy je možná v případě příspěvku na provoz tohoto serveru po předchozí domluvě..
(6) Každý návštěvník, který vložil na stránky inzertního serveru nějaký inzerát, má právo jej kdykoliv odstranit, případně změnit. Data o těchto činnostech jsou na serveru ukládána a archivována.
(7) Provozovatel se zavazuje k maximální ochraně osobních dat uživatelů a k tomu, že bez jejich souhlasu nebude předávat jakákoliv jejich data třetím stranám, či dalším uživatelům (s výjimkou případů, daných legislativou - například na požádání orgánů činných v trestním řízení).
(8) Provozovatel nevstupuje žádným způsobem do případné transakce či obchodního vztahu, vzniklého mezi prodávajícím a kupujícím na základě inzerátu na tomto serveru a není tedy jeho účastníkem. Případné spory mezi výše uvedenými stranami jsou tedy na jejich vlastním řešení.

23.2.2014 revize 3